Witamy visitor możesz log in or create an account

Ciało odgrywa dla nas tak bardzo istotną rolę, dlatego joga poświęca uwagę oczyszczając je i tym sposobem uwalniając od wszelkich dolegliwości i chorób, które są wynikiem zaburzenia równowagi i przepływu energii w organizmie. Joga jest metodą, systemem przygotowującym do przebudzenia duchowego ale uczy również na temat zdrowia i ogólnej kondycji życiowej.

Od starożytnych czasów była ona stosowana przez joginów i Rishis (świętych, mędrców) w celu pomocy i eliminacji wszystkich rodzajów defektów i chorób. Prawdą jest to, że techniki te wymagają cierpliwości i regularności a poświęcenie im więcej uwagi i czasu różni się od konwencjonalnych metod leczenia. Efekty tych technik są trwałe z pozytywnymi rezultatami oraz oszczędzają ogromne wydatki na leki i są z pewnością bardzo wartościowe.

To co sprawia, że ta metoda jest tak skuteczna i efektowna, to to, że działa według zasad harmonii i jedności. Między innymi istotne zasady na których oparta jest fizyczna i psychiczna terapia to:

  1. Doprowadzając do absolutnego zdrowia jedną część systemu ciała wpływa się na cały system. Gdy jeden z organów zostanie doprowadzony do właściwego funkcjonowania cały system będzie dostrajał się do jego wibracji. Gdy osoba choruje przykładowo na problemy trawienne to pozostałe organy nie mogą funkcjonować właściwie. Podstawowy system przyjęty w konwencjonalnej medycynie opiera się na podziale poszczególnych dolegliwości. Joga natomiast postrzega system całościowo, holistycznie i nie oddziela poszczególnych zjawisk od pozostałych części całości fizyczno-emocjonalno-mentalno-energetycznego systemu istnienia istoty ludzkiej. Uwzględnia natomiast współzależność poszczególnych organów oraz ich funkcji. Tak więc istotą terapii poprzez metody jogi jest holistyczne ujęcie człowieka.
  2. Równoważy się pozytywne i negatywne pole energii (ida/pingala nadi, prana/apana). Utrzymywanie energii w ciele fizycznym jest kolejnym ważnym aspektem i nie można opierać się jedynie na pożywieniu, któremu poświęca się tak dużo uwagi pomijając główne źródło energii, które jest nieodłączne. Są to pozytywne i negatywne wibrujące ładunki a równowaga energetyczna tych przeciwstawnych pierwiastków utrzymuje dobry stan zdrowia. Kiedykolwiek te strumienie są stłumione lub zablokowane, marnowane lub słabo zaopatrzone choroba pojawia się jako rezultat tej nierównowagi. Jest to główne założenie nauki o jodze.

Praktykując jogiczne pozycje ciała (asany) usprawnia się kręgosłup i pozbywa wszelkiej sztywności oraz napięć, które wskazują na blokady w ciele, będące przyczyną chorób. Kręgosłup jest centralną osią przez który płynie główny kanał z życiodajną energią (shushumna). Poprzez uruchomienie ośrodków energetycznych ulokowanych w obszarze tego kanału usprawnia się cały organizm na wszystkich poziomach: fizycznym oraz subtelnych. Poprzez oczyszczenie technikami oddechowymi kanałów subtelnych (nadi) dochodzi się do usunięcia blokad powstałych w skutek zaburzeń na poziomie fizycznym, emocjonalnym oraz mentalnym. Opanowując życiodajną energię (prana) można cieszyć się witalnością, silną wolą, spokojem oraz jasnością umysłu a także doświadczyć wcześniej wspomnianych stanów transcendentalnych. Owe wyższe stany świadomości mogą być doświadczane przez każdego kto przebudzi świadomość ku subtelnym wymiarom. Dyscyplina duchowa (sadhana), poprzez codzienną praktykę umożliwia osiągnięcie realizacji potencjału ludzkiego na wszystkich poziomach.

„Filozofia jest intelektualna i nie jest możliwe osiągnięcie ewolucji poprzez intelekt. Kontrola umysłu to coś innego aniżeli rozważania na poziomie mentalnym. Intelekt może stać się przeszkodą w duchowym przebudzeniu i należy znaleźć skuteczne narzędzia by móc go transcendentować.”

Joga jest techniką, którą każdy może praktykować względem własnych możliwości i nie chodzi tutaj o to by wykonywać akrobatyczne pozycje, choć można doprowadzić ciało również i do takiej sprawności ale nie to jest celem jogi. Praktyka pozycji ciała (asan) i praktyki oddechowe (pranayama) są przygotowaniem i gdy jest ono właściwe to nie ma potrzeby uczenia się medytacji, ponieważ stan ten zacznie się przejawiać spontanicznie i samoistnie.

Terapia fizyczna i mentalna jest jednym z najważniejszych osiągnięć jogi. Jak dotąd joga odniosła sukces przy leczeniu: astmy, cukrzycy i wysokiego cieśnienia, gdzie konwencjonalna medycyna Zachodu nie sięga. Poza tym joga udowodniła swoją efektywność w przypadkach epilepsji, histerii, reumatyzmu i wielu innych dolegliwości o naturze chronicznej.

„W celu osiągnięcia doświadczenia transcendentalnego techniki jogiczne wraz z pranayamą powinny być opanowane”– są to słowa z tekstu „Hatha Yoga Pradipika”. Czym jest doświadczenie transcendentalne? Otóż wewnątrz nas są sfery istnienia, wymiary świadomości, które zakryte są zasłoną ciemności. Jak można zgłębić i doprowadzić do ich iluminacji? Nie mas sensu zbyt wiele dyskutować na temat odmiennych stanów świadomości, ponieważ należy ich doświadczyć. Joga dostarcza wiedzę oraz techniki jak można tego dokonać. Praktyki jogiczne są związane nie tylko z ciałem fizycznym, ale z całościowym poszerzeniem świadomości w sferę wymiarów subtelnych, które ostatecznie przejawiają się jako materialne – fizyczne. Joga jest ścieżką urzeczywistnienia całego spektrum świadomości jakim jest istota ludzka oraz całe istnienie, którego człowiek jest częścią. To na jakim poziomie świadomości doświadcza się rzeczywistości, przeżywa życie, jest kwestią indywidualną, ograniczoną jednostkowo, lecz można dostąpić wyzwolenia i realizacji samego siebie.

Teksty źródłowe:

Swami Muktibodhananda „Hatha Yoga Pradipika”, Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India, 1998

Tylko i wyłącznie zalogowani użytkownicy strony mogą dodawać komentarze!