Biologia na czasie 1 zakres rozszerzony – zaufaj sprawdzonemu podręcznikowi od Nowej Ery!

Przejście ze szkoły podstawowej do szkoły średniej nie jest łatwym etapem edukacji. Przedmioty są na wysokim poziomie zaawansowania, a już od pierwszej klasy słyszy się o nadchodzącym egzaminie maturalnym. W tym czasie warto poświęcić szczególną uwagę przedmiotom obowiązkowym, które pojawią się na maturze – językowi polskiemu, matematyce oraz językowi obcemu nowożytniemu, ale również przedmiotom, które prowadzone są na poziomie rozszerzonym i z których najprawdopodobniej będziesz chciał pisać egzamin kończący szkołę średnią. To istotne, aby cały proces nauki wspierany był poprzez sprawdzony podręcznik. Biologia na czasie 1 zakres rozszerzony to propozycja wydawnictwa Nowej Ery, skierowana do uczniów klas 1 szkoły średniej.

Wybierz propozycję od Nowej Ery!

Nowa Era jest najpopularniejszym wydawnictwem edukacyjnym, które specjalizuje się w podręcznikach szkolnych. Biologia na czasie 1 zakres rozszerzony to podręcznik, który jest odpowiedni zarówno dla uczniów liceum, jak i technikum, którzy zdecydowali się na naukę biologii na poziomie rozszerzonym. Poprzez liczne schematy i infografiki pomaga on zrozumieć i zapamiętać złożone procesy biologiczne i chemiczne, a tabele i wykresy w sposób przejrzysty przedstawiają analizowaną wiedzę.

Z jakich elementów składa się ten podręcznik?

Podręcznik “Biologia na czasie 1 zakres rozszerzony” został podzielony na kilka obszarów, aby maksymalnie ułatwić proces przyswajania nowych wiadomości. Samouczki “Krok po kroku”, “Obserwacje” i “Doświadczenia” wspomagają umiejętność analizy doświadczeń biologicznych, czyli sformułowania odpowiednich pytań i hipotez badawczych, zapisanie obserwacji oraz uzyskanych wyników i wniosków wysnutych na ich podstawie. Część “Jest na to sposób” przekazuje praktyczne wskazówki, które są przydatne w kontekście rozwiązywania zadań maturalnych. Na końcu każdego działu znajduje się również zbiór charakterystycznych pytań maturalnych, który umożliwia pełne przygotowanie się do arkusza maturalnego z biologii. Element “Zwróć uwagę na…” bezpośrednio wskazuje na treści, które są zbieżne z wymaganiami egzaminacyjnymi.